Forside

Hesteafgiftsfondens midler stammer fra afgiften ved slagtning, destruktion og eksport af heste. Afgiften udgør 125 kr. pr. enhed. Afgiften er midlertidigt suspenderet i 2019.

Formålet med Hesteafgiftsfonden er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark.

Der kan søges om støtte fra fonden til projekter og aktiviteter inden for formålene:

  • Forskning, udvikling og forsøg
  • Sygdomsbekæmpelse og sygdomsforebyggelse samt kontrol
  • Afsætningsfremme
  • Rådgivning og uddannelse
  • Andre særligt godkendte formål.

Se mere om støttemulighederne og fondens strategi under fanen "Tilskud fra fonden"

Fonden ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer, som er udpeget af fødevareministeren - 4 repræsentanter for jordbrugserhvervet og 2 repræsentanter for offentlige interesser.

Hesteafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, som fastlægger de overordnede bestemmelser for fondens virke.

Fondens bestyrelsesmøder i 2019:

  • 6. maj 2019 (behandling af regnskaber)
  • 9. september 2019 (behandling af ansøgninger for 2020)

 

Fondens privatlivspolitik - se her

Kontakt

Hesteafgiftsfonden
c/o Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609 København V
hesteafgiftsfonden@lf.dk 

Kontaktperson:
Chefkonsulent Mikkel Kay Petersen
Tlf. 3339 4329 
mkp@lf.dk

Spørgsmål vedrørende faktura på opkrævning af afgift til fonden:
Rettes til Anders Lynge Dissing på mail: debitor@lf.dk