Fondens budget og regnskab

Fondens budgetter og regnskaber er godkendt af ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter indstilling fra fondens bestyrelse.

Det fremgår af budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud, tilskuddenes størrelser, samt hvilke projekter tilskuddet gives til.

Budgetter og regnskaber:

Basisbudget 2019 

Basisbudget 2018 

Basisbudget 2017

Ændringsbudget 2016

Basisbudget 2015

Basisbudget 2014

Ændringsbudget 2013

Basisbudget 2013

Basisbudget 2012

Basisbudget 2011

Basisbudget 2010

Regnskab 2006

Regnskab 2007

Regnskab 2008

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Regnskab 2012

Regnskab 2013

Regnskab 2014

Regnskab 2015

Regnskab 2016