Følgende bevillinger for 2020 er givet på bevillingsmødet i september 2019. 

Oversigten kan ses her.