Følgende bevillinger for 2021 er givet på bevillingsmødet i september 2020. 

Oversigten kan ses her.