Følgende bevillinger for 2022 er givet på bevillingsmødet i september 2021. 

Oversigten kan ses her.