Forside

Hesteafgiftsfondens midler stammer fra afgiften ved slagtning, destruktion og eksport af heste. Afgiften udgør 125 kr. pr. enhed.

Fondens vedtægter kan læses her.

Formålet med Hesteafgiftsfonden er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark.

Der kan søges om støtte fra fonden til projekter og aktiviteter inden for formålene:

  • Forskning, udvikling og forsøg
  • Sygdomsbekæmpelse og sygdomsforebyggelse samt kontrol
  • Afsætningsfremme
  • Rådgivning og uddannelse
  • Andre særligt godkendte formål.

Se mere om støttemulighederne og fondens strategi under fanen "Tilskud fra fonden"

Fonden ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer, som er udpeget af fødevareministeren - 4 repræsentanter for jordbrugserhvervet og 2 repræsentanter for offentlige interesser.

Hesteafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, som fastlægger de overordnede bestemmelser for fondens virke.

Fondens bestyrelsesmøder i 2020:

  • 6. maj 2020 (behandling af regnskab)
  • 14. september 2020 (behandling af ansøgninger for 2021)

 

Fondens privatlivspolitik - se her

Ansøgningsrunden 2021

Ansøgningsrunden for projekter i 2021 er åben.

Fristen for ansøgning er d. 24 august 2020 kl. 12.00. 

Se ansøgningsmaterialet her

Kontaktperson: 

Chefkonsulent Mikkel Kay Petersen
Tlf. 3339 4329 
mkp@lf.dk

Spørgsmål vedrørende faktura på opkrævning af afgift sendes til fonden på

hesteafgiftsfonden@hesteafgiftsfonden.dk.