Forside

Hesteafgiftsfondens midler stammer fra afgiften ved slagtning, destruktion og eksport af heste. Afgiften udgør 125 kr. pr. enhed. Afgiften er midlertidigt suspenderet i 2019.

Formålet med Hesteafgiftsfonden er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark.

Der kan søges om støtte fra fonden til projekter og aktiviteter inden for formålene:

  • Forskning, udvikling og forsøg
  • Sygdomsbekæmpelse og sygdomsforebyggelse samt kontrol
  • Afsætningsfremme
  • Rådgivning og uddannelse
  • Andre særligt godkendte formål.

Se mere om støttemulighederne og fondens strategi under fanen "Tilskud fra fonden"

Fonden ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer, som er udpeget af fødevareministeren - 4 repræsentanter for jordbrugserhvervet og 2 repræsentanter for offentlige interesser.

Hesteafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, som fastlægger de overordnede bestemmelser for fondens virke.

Fondens bestyrelsesmøder i 2020:

  • 6. maj 2020 (behandling af regnskab)
  • 14. september 2020 (behandling af ansøgninger for 2021)

 

Fondens privatlivspolitik - se her

Ansøgningsrunden 2021

Ansøgningsrunden for projekter i 2021 er åben.

Fristen for ansøgning er d. 24 august 2020 kl. 12.00. 

Se ansøgningsmaterialet her

Kontaktperson: 

Chefkonsulent Mikkel Kay Petersen
Tlf. 3339 4329 
mkp@lf.dk

Spørgsmål vedrørende faktura på opkrævning af afgift sendes til fonden på

hesteafgiftsfonden@hesteafgiftsfonden.dk.