Forside

Hesteafgiftsfondens midler stammer fra afgiften ved slagtning, destruktion og eksport af heste. Afgiften udgør 125 kr. pr. enhed.

Formålet med Hesteafgiftsfonden er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark.

Der kan søges om støtte fra fonden til projekter og aktiviteter inden for formålene:

  • Forskning, udvikling og forsøg
  • Sygdomsbekæmpelse og sygdomsforebyggelse samt kontrol
  • Afsætningsfremme
  • Rådgivning og uddannelse
  • Andre særligt godkendte formål.

Se mere om støttemulighederne og fondens strategi under fanen "Tilskud fra fonden"

Fonden ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer, som er udpeget af fødevareministeren - 4 repræsentanter for jordbrugserhvervet og 2 repræsentanter for offentlige interesser.

Hesteafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, som fastlægger de overordnede bestemmelser for fondens virke.


Næste ansøgningsrunde

Den kommende ansøgningsrunde for 2018 afvikles august/september 2017. Find mere information under Tilskud fra fonden

Næste bestyrelsesmøde (bevilling af ansøgninger) afholdes den 17. september 2018

 

Fondens privatlivspolitik - se her

Kontakt

Hesteafgiftsfonden
c/o Landbrug & Fødevarer
Agro Food Park 13, Skejby
8200 Århus N
hesteafgiftsfonden@lf.dk 

Kontaktperson:
Chefkonsulent Kurt Lindrup 
T: 33 39 48 10, M: 28 69 35 11
kul@lf.dk

Spørgsmål vedrørende faktura på opkrævning af afgift til fonden:
Rettes til Anders Lynge Dissing på mail: debitor@lf.dk