Fejlagtigt opkrævet moms

Hesteafgiftsfonden støtter projekter, der styrker hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark, fx forskning i relation til dyrevelfærd eller rådgivning til hesteejere. Nytten af projekterne skal komme hesteejerne bredt til gavn. Fondens midler kommer fra en afgift på slagtning, destruktion og eksport af heste.

Hesteafgiftsfonden har i 2017 og 2018 fejlagtigt lagt moms på de afgifter, som fonden har opkrævet.

Skattestyrelsen har efterfølgende vurderet, at afgiften ikke skal pålægges moms.

Det er fondens vurdering, at den altovervejende del af afgiftsbetalingerne er foretaget af momsregistrerede afgiftsbetalere, som har kunnet fradrage den betalte moms i momsregnskabet. Skattestyrelsen har i den forbindelse meddelt, at man ikke har bemærkninger til, at bagudrettet korrektion af opkrævet moms udelades.

Der vurderes dog at være et mindre antal ikke-momsregistrerede hesteejere, der har betalt afgift direkte til fonden, og som derfor kan have lidt et økonomisk tab på 31,25 kr. pr. hest som følge af, at produktionsafgiften har været pålagt moms.

Fonden ønsker med denne meddelelse at henlede opmærksomheden på, at der er mulighed for at søge den i 2017 og 2018 betalte moms refunderet fra fonden, hvis indbetaling er foretaget direkte til fonden, uden at man har kunnet fradrage denne moms. En tilbagesøgning fra fonden bedes sendt til hesteafgiftsfonden@hesteafgiftsfonden.dk sammen med dokumentation for betalt afgift og identitet på betaleren.

Hvis man derimod frafalder muligheden, vil beløbet blive anvendt i henhold til fondens formål uden yderligere administrative omkostninger.

Vi beklager den opståede situation, som fonden er uden skyld i.

 

Med venlig hilsen

Hesteafgiftsfonden