Links til andre fonde

Jordbrugets produktions- og promilleafgiftsfondenes primære formål er at løse fælles fremadrettede opgaver for hele jordbruget eller en enkelt branche, som ikke kan løses af den enkelte producent. For at sikre et fortsat konkurrencedygtigt og bæredygtigt jordbrugserhverv er det nødvendigt med store investeringer i forskning, produktudvikling, sygdomsforebyggelse- og bekæmpelse, afsætning og uddannelse etc.

Der er i dag 11 produktionsafgiftsfonde. Dertil kommer Promilleafgiftsfonden for landbrug, Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget og Fonden for økologisk landbrug.

Hver fond ledes af en bestyrelse, som er udpeget af fødevareministeren efter indstilling fra erhvervets organisationer, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd.

Klik på link'ene og læs mere om de enkelte fonde.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udøver tilsyn og kontrol med fondene.