Lovgrundlag

Anvendelsen af fondens midler skal ske i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven, bekendtgørelsen udstedt i medfør heraf samt EU's statsstøtteregler. 

Link til regler:

Danske reglerEU-regler

Vedtægter for HesteafgiftsfondenLink til de danske regler Link til EU-regler Vedtægter for Hesteafgiftsfonden

Kontakt

Hesteafgiftsfonden
c/o Landbrug & Fødevarer
Agro Food Park 13, Skejby
8200 Århus N
hesteafgiftsfonden@lf.dk 

Kontaktperson:
Chefkonsulent Kurt Lindrup 
T: 33 39 48 10, M: 28 69 35 11
kul@lf.dk

Spørgsmål vedrørende faktura på opkrævning af afgift til fonden:
Rettes til Anders Lynge Dissing på mail: debitor@lf.dk