Lovgrundlag

Anvendelsen af fondens midler skal ske i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven, bekendtgørelsen udstedt i medfør heraf samt EU's statsstøtteregler. 

Link til regler:

Danske reglerEU-regler

Vedtægter for HesteafgiftsfondenLink til de danske regler Link til EU-regler Vedtægter for Hesteafgiftsfonden