Om Hesteafgiftsfonden

Hesteafgiftsfondens midler stammer fra afgiften ved slagtning, destruktion og eksport af heste. Pr. 1.3.2023 udgør afgiften 175 kr. pr. enhed.

Fondens vedtægter kan læses her.

Formålet med Hesteafgiftsfonden er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark.

Der kan søges om støtte fra fonden til projekter og aktiviteter inden for formålene:

  • Forskning, udvikling og forsøg
  • Sygdomsbekæmpelse og sygdomsforebyggelse samt kontrol
  • Afsætningsfremme
  • Rådgivning og uddannelse
  • Andre særligt godkendte formål.

Se mere om støttemulighederne og fondens strategi under fanen sådan søger du.

Fonden ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer, som er udpeget af fødevareministeren - 4 repræsentanter for jordbrugserhvervet og 2 repræsentanter for offentlige interesser.

Hesteafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, som fastlægger de overordnede bestemmelser for fondens virke. Se fondens lovgrundlag her.

 

Fondens privatlivspolitik - se her