Fondens budgetter og regnskaber

Fondens budgetter og regnskaber er godkendt af ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter indstilling fra fondens bestyrelse.

Det fremgår af budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud, tilskuddenes størrelser, samt hvilke projekter tilskuddet gives til.

 

Budgetter:

Basisbudget 2023

Basisbudget 2022

Basisbudget 2021

Basisbudget 2020

Basisbudget 2019

Basisbudget 2018

 

 

Regnskaber:

Regnskab 2021

Regnskab 2020

Regnskab 2019

Regnskab 2018