Lovgivning

Hesteafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen udpeges af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  er tilsynsmyndighed for fondene.

Links til regler: