Lovgivning

Hesteafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen udpeges af Miljø- og Fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet er tilsynsmyndighed for fondene.

Links til regler: