Ansøgningsrunde for 2022 / Lukket

Sådan søger du:

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 20. august 2021 kl. 12.

 

Ansøgningsmaterialet for 2022-runden

 

Ansøgningsskemaet for 2022, som består af 3 dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)   
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomien (excel) 

    

   Indsendelse af ansøgning til fonden

   Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: hesteafgiftsfonden@hesteafgiftsfonden.dk

   Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”.

    

    

   Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt at der kun skrives i disse felter, samt at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

   • Del 1 i word 
   • Del 2 i word
   • Del 3 i excel

   • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

    

   Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

    

    

   Kvittering for modtagelse af ansøgning

   Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.