Aktiviteterne ændres

Det sker, at aktiviteter grundet faglige eller praktiske omstændigheder må ændres. Det kan skyldes ny teknologi, uforudsete prøveresultater, markant ændrede markedsforhold eller andet.

Ved ændringer vedrørende projektets finansiering, samlede budget, faglige ressourcer eller lignende væsentlige forhold, skal fonden underrettes og godkende de ændrede forhold.

Der kan omdisponeres mellem projektets budgetposter og aktiviteter forudsat, at målet er uforandret. Dette kan ske uden fondens godkendelse, så længe ændringerne udgør mindre end 20 pct. af projektets samlede budget. I forbindelse med regnskabsaflæggelse skal der redegøres for disse ændringer.

Ansøgninger om ændringer skal ske så snart behovet er konstateret og senest den 31. december i bevillingsåret ved brug af et ændringsansøgningsskema. Der opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt der er tvivl om, hvorvidt en ændring forudsætter godkendelse.

Skema til brug af ændringer i 2020 projekter: 

Ændringsskema

Projektøkonomiskema, som udfyldes og indsættes i ændringsskemaet.