Tilskud fra fonden

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2020 gennemføres med ansøgningsfrist den 23. august 2019 kl. 12.

 

Overordnet økonomisk ramme for 2020

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 1,6 mio. kr.

 

 

Ansøgningsmaterialet for 2020-runden

 

Ansøgningsskemaet for 2020, som består af 3 dele:

 

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: hesteafgiftsfonden@lf.dk 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”.

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

 

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.