Ansøgning 2019

Ansøgning om tilskud for 2019

Ansøgningsrunden er afsluttet. Næste ansøgningsrunde for 2020 åbnes til august 2019

Ansøgningsmateriale for 2019 se nedenfor:

 

Afrapportering vedrørende 2017-tilskud

Alle Hesteafgiftsfondens tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt redegøre for projektets resultater og effekter. Hertil er der udarbejdet skabeloner, som skal anvendes.

Tilskudsregnskab

Alle tilskudsmodtagere skal aflevere et revisorpåtegnet tilskudsregnskab, som består af en ledelses- og revisionserklæring samt selve regnskabet.
Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (administrationsbekendtgørelsen).

Skabeloner for tilskudsregnskabet for 2018 kan downloades her:

Tilskudsregnskab 2018
Projektøkonomiskema
Vejledning om tilskud

Tilskudsregnskabet skal sendes pr. mail til kul@lf.dk senest den 8. marts 2019.

Effektvurdering

De enkelte projekters resultater og effekter bliver målt ved hjælp af et effektvurderingsskema, som skal udfyldes og indsendes af projektleder. Skemaet fungerer samtidig som faglig rapport for projektet.
Skabelon for effektvurderingsskema 2018 kan downloades her:

Effektvurdering 2018

Effektvurderingsskemaet skal sendes pr. mail til kul@lf.dk senest den 8. marts 2019. Skemaet indsendes både som Word og PDF-fil.

På baggrund af indsendte effektvurderingsrapporter for 2017 har fonden udarbejdet Effektvurderingsrapport 2017, der kan hentes her

Revision

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en statsinstitution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen.

Revisionsvejledning kan downloades her:

Revisionsvejledning